+46-8-6786700
info@bizimprover.com

Tjänster

Assessment – Change – Follow Up

Tydliga effekter som lätt kan följas av alla.

Vårt erbjudande

Med hjälp av BizImprover säkerställer du en effektiv verksamhet, kontroll och proaktivitet trots snabba förändringar i omvärlden. Vår metod och det tillhörande applikationsstödet – BizImprover Platform – hjälper dig att upptäcka och agera på hinder som påverkar ditt förändringsarbete. Genom möjligheten att snabbt anpassa sig till nya förutsättningar styr du dina förändringar och uppnår på så sätt ett önskat resultat som står sig över tid. Vårt erbjudande baserar sig på en paketering av bas och tilläggstjänster vilka stöds av BizImprover Platform. 

BizImprover ger en garanterat bestående effekt av förändringsarbetet. Effekterna är tydliga redan från början, och kan följas av alla inblandade genom hela förändringsresan.

Produktmodulen Assessment inklusive en första Follow Up (uppföljning) erbjuds till fast pris och finns beskrivet nedan. Vårt baserbjudande ligger till grund för tilläggstjänsterna.

Som tilläggstjänster erbjuder vi återkommande uppföljningar. Även dessa erbjuds till fast pris för tre olika nivåer (stor, mellan och mindre). Dimensioneringen sätts under Assessment.

Utöver detta erbjudande så kan vi naturligtvis hjälpa till att driva specifika projekt och förändringsområden. Detta sker på konsultbasis.

Assessment

Med hjälp av interaktionsbaserade intervjuer och workshops, enkäter och styrdokument identifierar vi förbättringsområden med önskade effekter och ger dem en tydlig struktur och jämförbarhet. Genom vår interaktionsbaserade metodik i intervjuer och workshops får vi förändringen att starta och leverera effekter redan i första fasen. Steget identifierar nyttor, risker, tidsperspektiv och visar också vilka investeringar som krävs.

Detta skapar förutsättningar för prioritering och beslut av nödvändiga förändringar baserat på ett komplett underlag för business case och satta nyckeltal med ett tydligt ägarskap och personligt ansvarstagande genom hela processen.

Change

I Change-steget genomförs förändringarna samtidigt som uppföljningen startar och en tydlig visualisering av effekthemtagningen görs. Detta kommer att ge förutsättningar för att tidigt upptäcka och agera på hinder för att uppnå beslutade effekter, samt öka insikten om verksamheten för medarbetare på alla nivåer att aktivt vara med och styra och påverka förändringen.

 

Follow Up

Resultatet = Målstyrd verksamhet

Resultatet av de genomförda stegen är en målstyrd verksamhet med definierade nyckeltal som mäter och synliggör effekten av förändringarna, kopplat till kostnader och investeringar. Förändringsarbetet styrs och följs upp med uppsatta och förankrade mål inom organisationen.

 

 

Analys

Bastjänst
525 000 kr Fast pris
  • Assessment
  • Inledande Follow up

Uppföljning - Stor

Tilläggstjänst
80 000 kr Per månad
  • Follow up
  • Fler än 10 effektmål

Uppföljning - Mellan

Tilläggstjänst
40 000 kr Per månad
  • Follow up
  • 4 - 10 effektmål

Uppföljning - mindre

Tilläggstjänst
20 000 kr Per månad
  • Follow up
  • Upp till 3 effektmål

BizImprovers erbjudande – detaljer

Bastjänst – Analys

Bastjänsten genomförs inom ett kvartal och omfattar produktmodulen Assessment inklusive en första Follow up. Tjänsten levererar en genomlysning av berörda verksamhetsområden och frågeställningar inklusive en första inledande uppföljning av identifierade förbättringsområden och effektmål.

Resultatet av tjänsten är:
   – Dokumenterad analys av orsaker och nuläge
   – Underlag för business case (ROI,Insats, Effekt och Nytta)
   – Prioriterade och beslutade förändringsförslag
   – En första uppföljning av genomförda förändringar

Tilläggstjänster – Uppföljning

Tilläggstjänsterna omfattar produktmodulen Follow up. Tjänsten levererar månadsvis återkommande uppföljning av identifierade förbättringsområden och effektmål.

Tilläggstjänsterna levereras på nivåerna ”Stor”, ”Mellan”, ”Mindre”

Stor – uppföljning av fler än 10 effektmål
Mellan – uppföljning av 4-10 effektmål
Mindre – uppföljning av upp till 3 effektmål

Resultatet av tilläggstjänsterna är:
   – Månadsvis uppföljning av uppsatta och förankrade effektmål
   – Synliggörande av effekterna kopplat till investeringar och kostnader
   – Målstyrd verksamhet med definierade nyckeltal