+46-8-6786700
info@bizimprover.com

Hem

BizImprover ger dig snabba, mätbara och bestående resultat

Vägen till lönsamma förändringar

Identifierar ​ förändringsbehov
Fokuserar på rätt ​ åtgärder
Skapar resultat över tid​

Bestående resultat – varje gång!

En strukturerad och väl beprövad process för att identifiera förbättringsområden och driva effektbaserad förändring

Vad
BizImprover identifierar problemområden, flaskhalsar och rot-orsaker. Vi löser verkliga problem – inte symptom.

Hur
En tydlig struktur över förbättringsområden med tydliga effektmål, nyttor, risker och tidsperspektiv skapar underlag för prioriteringar och beslut över vilka initiativ som bör genomföras.

Bestående resultat
Dokumenterade förbättringsområden, prioriterade åtgärder, tydligt ägarskap och ansvarstagande skapar förutsättningar för välgrundade beslut, uthållig förändring och bestående effekter.

BizImprover Services

Låt BizImprover genomföra din förändringsresa genom
produktmodulerna Assessment, Change och Follow Up, kopplat till applikationsstödet BizImprover Platform.

Våra konsulter leder förändringsresan genom skarp analys och interaktionsbaserad metodik, som skapar ansvar och engagemang hos både chefer och medarbetare.

Ni kan hela tiden följa hur arbetet går och får resultatet presenterat i en tydlig struktur som visualiserar nytta, risker, tidsperspektiv och kostnader. Uppdrag genomförs till fast pris, utifrån tydliga kriterier. Subvention kan erbjudas om vi i samarbete utvecklar tjänster och produkter.