+46-8-6786700
info@bizimprover.com

Hem

BizImprover ger dig snabba, mätbara och bestående resultat

Vägen till lönsamma förändringar

Identifierar ​
Fokuserar på rätt ​
Skapar över tid​

Bestående resultat – varje gång!

En strukturerad och väl beprövad process för att identifiera förbättringsområden och driva effektbaserad förändring

Hur
BizImprover identifierar problemområden, flaskhalsar och rot-orsaker. Vi löser verkliga problem – inte symptom.

Vad
En tydlig struktur över förbättringsområden med tydliga effektmål, nyttor, risker och tidsperspektiv skapar underlag för prioriteringar och beslut över vilka initiativ som bör genomföras.

Bestående resultat
Dokumenterade förbättringsområden och prioriterade åtgärder skapar förutsättningar för välgrundade beslut, uthållig förändring och bestående effekter.

BizImprovers erbjudande

Analys

Bastjänst
525 000 kr Fast pris
  • Assessment
  • Inledande Follow up

Uppföljning - Stor

Tilläggstjänst
80 000 kr Per månad
  • Follow up
  • Fler än 10 effektmål

Uppföljning - Mellan

Tilläggstjänst
40 000 kr Per månad
  • Follow up
  • 4 - 10 effektmål

Uppföljning - mindre

Tilläggstjänst
20 000 kr Per månad
  • Follow up
  • Upp till 3 effektmål

Erbjudande – BizImprover Services

Låt BizImprover genomföra din förändringsresa genom produkterna Assessment, Change och Follow Up, kopplat till verktygsstödet BizImprover Platform.

Våra konsulter leder förändringsresan genom skarp analys och interaktionsbaserad metodik, som skapar ansvar och engagemang hos både chefer och medarbetare.

Ni kan hela tiden följa hur arbetet går och får resultatet presenterat i en tydlig struktur som visualiserar nytta, risker, tidsperspektiv och kostnader. Uppdrag kan genomföras till fast pris, utifrån tydliga kriterier. Subvention kan erbjudas om vi i samarbete utvecklar tjänster och produkter. Läs mer här.