+46-8-6786700
info@bizimprover.com

Plattform

BizImprover Platform

 Visualiserar din effekthemtagning

Med omfattande och djup branschkunskap hjälper BizImprover dig att möta de utmaningar som din organisation står inför.

Med vårt egenutvecklade applikationsstöd BizImprover Platform ges en tydlig struktur över önskade förändringar och en kraftfull visualisering av status mot uppsatta mål. Med BizImprover får du underlag för välgrundade prioriteringar och beslut. Kategoriseringen av effekter görs utifrån Benefit, EfficiencyQuality och Risk vilket ger fler dimensioner till uppnådd nytta och effekt.

BizImprover
Dashboard

Ett kraftfullt visuellt stöd för uppföljning av dina effekter